• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > โรงเรียนประจำ > ชีวิตโรงเรียนประจำ

ชีวิตโรงเรียนประจำ

นักเรียนประจำที่เซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ จะได้รับการดูแลจากทีมหอพักเป็นอย่างดี วันจันทร์-ศุกร์ นักเรียนจะตื่นนอน 6.00 น. ทานอาหารเช้าเวลา 7.00 น. และทานอาหารเย็นเวลา 17.45 น.

ในช่วงเวลาเย็น นักเรียนชั้นเล็ก ๆ จะเข้าเรียน Study Hall ระหว่างเลา 16.30-17.30 น. และนักเรียนชั้นโต จะเข้าเรียน Study Hall เวลา 18.30 น. – 19.30 น. โดยนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ทั้งสองช่วงเวลาหากต้องการเวลาในการทำการบ้านมากขึ้น

ครูผู้สอนจะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงเช้า อาทิ ทำอาหาร ทัศนศึกษาสถานที่ที่น่าสนใจต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และช่วงบ่าย นักเรียนจะได้ไปซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นในตลาดหรือศูนย์การค้า

ส่วนวันอาทิตย์เช้า โรงเรียนฯ ได้เตรียมกิจกรรม เช่น กีฬาที่หลากหลาย และเรียน Study Hall ในช่วงบ่าย