• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > โรงเรียนประจำ > คุณภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

คุณภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า

เพื่อคุณภาพการศึกษาและสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ เขาใหญ่ เป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งเดียว ตั้งอยู่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ใช้หลักสูตรของประเทศอังกฤษ รับนักเรียนทั้งแบบไป-กลับและอยู่ประจำ ตั้งแต่ระดับเนอร์สเซอรี่ อายุ 2 ปี ขึ้นไป แวดล้อมด้วยธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ พร้อมกิจกรรมสันทนาการ และกีฬา อาทิ กอล์ฟ ว่ายน้ำ แบดมินตัน ฯลฯ

นักเรียนสามรถใช้ช่วงชีวิตวัยเรียนได้ประโยชน์สูงสุด สนุกสนานกับกิจกรรมวันหยุด ฝึกทักษะในการดำรงชีวิตและใช้เวลาว่างในการทบทวนบทเรียน ฝึกความมีระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตแบบนักเรียนประจำ ทำให้เด็กนักเรียนเติบโตและเตรียมพร้อมเป็นผู้นำที่มีคุณภาพในอนาคต

รายละเอียดเพิ่มเติม:

Facebook: St. Stephen's International School Khao Yai