• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 11 AS and A Level Options Morning

Year 11 AS and A Level Options Morning

Feb 19 2021

นักเรียนชั้น Year 11 และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน AS and A-Level Options information morning โดยมี Mr Graeme (Head of the Sixth Form) เป็นผู้ทำการนำเสนอข้อมูลว่าทำไมการเรียน AS และ A-Levels จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวเข้าสู่มหาวิทยาลัย ทั้งในไทยและต่างประเทศ Head of Subject ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยนักเรียน Sixth Form พูดคุยเกี่ยวกับตัวเลือกวิชา, หลักสูตรมหาวิทยาลัย และอาชีพ นักเรียนและผู้ปกครองได้รับข้อมูลอย่างดีและมีบทสนทนาเพิ่มเติมที่อาจทำให้ตัวเลือกมีการเปลี่ยนแปลง มีนักเรียนจำนวนหนึ่งที่พิจารณาวิชาที่ไม่อยู่ใน “รายการเป็นไปได้” อย่างจริงจังก่อนเริ่มงานนี้ ด้วยการสอบ IGCSE ที่เริ่มในต้นเดือนพฤษภาคม นักเรียนชั้น Year 11 มีเรื่องที่ต้องเตรียมตัวอีกมากมาย ขอให้นักเรียนโชคดีสำหรับการเรียนในอนาคตในระดับชั้น Year 12