• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > หลักสูตร > ประถมศึกษา

ประถมศึกษา

ยินดีต้อนรับจาก หัวหน้าครูฝ่ายประถมศึกษา

หนึ่งในงานที่ดีที่สุดของผมคือ การเป็นหัวหน้าครูฝ่ายประถมศึกษา และผมภูมิใจที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ที่โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) 

เราเป็นโรงเรียนที่มีความพิเศษ มีศักยภาพเพียงพอในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและสร้างโอกาสมากมายให้เด็กนักเรียน และมีขนาดพอเหมาะที่จะมอบความอบอุ่น มิตรภาพ การดูแลเหมือนครอบครัว เรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนารอบด้าน เช่น การแสดงละคร การแสดงดนตรี กีฬา และวิชาการ เด็กนักเรียนของเราเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและสังคมโลก ความถูกต้องและความรับผิดชอบ บทบาทของประชากรโลก ในวิชาหลักและวิชาที่สอนเสริมหลังเลิกเรียน

ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรอังกฤษ แบ่งออกเป็นระดับ Early Years (ประกอบไปด้วย เนอร์สเซอรี่ อนุบาล และเตรียมประถม) Key Stage  1 (ประกอบไปด้วย Year 1 และ Year 2) และ Key Stage 2 (ประกอบไปด้วย Year 3-6) 

เราผสมผสานความมีเอกลักษณ์ของไทยและความเป็นสากลไว้ในหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ผู้ปกครองให้ความชื่นชมแนวคิดนี้

ครูและเจ้าหน้าที่จะร่วมพัฒนาเด็กแต่ละคน ให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านวิชาการและการเข้าสังคม  ครูของเราเป็นชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเป็นต้นแบบที่ดีของการใช้ภาษาอังกฤษและสำเนียงการออกเสียงแบบอังกฤษ และได้รับการสนับสนุนจากผู้ช่วยครูที่เป็นชาวไทยในแต่ละห้อง

เด็กของเราทำได้ดีทั้งการพัฒนาตนเองและวิชาการ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสเมื่อมาเยี่ยมชมโรงเรียนฯ และเรายินดีต้อนรับเสมอ

ร๊อบ เบ็นเดล
หัวหน้าครูฝ่ายประถมศึกษา