• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > RECENT NEWS

RECENT NEWS

Nov 13 2018
Nov 13 2018
Miss Claire หัวหน้าระดับมัธยม และ Mr. Mark รวมถึงน...
Nov 12 2018
Nov 12 2018
สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการลดความรุนแรงหรือการกลั...
Nov 05 2018
Nov 05 2018
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน 3 คนที่ประสบความสำเร็จส...
Nov 05 2018
Nov 05 2018
นักเรียน Year 10 ได้แสดงให้เห็นถึงทักษะด้านการเป็น...
Nov 02 2018
Nov 02 2018
กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ มีการสมมต...
Nov 02 2018
Nov 02 2018
นักเรียนชั้น Year 6 ได้จัดงานแสดงนิทรรศการในหัวข้อ...
Oct 31 2018
Oct 31 2018
โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ จัดงานฮาโลวีนโดยมีก...

Pages