• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Year 11 visited the HIV and AIDS hospice

Year 11 visited the HIV and AIDS hospice

Feb 06 2023

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) เดินทางไปยังบ้านพักผู้ติดเชื้อ HIV และ AIDS ที่วัดพระบาทน้ำพุ นักเรียนได้มีโอกาสถามไถ่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับชีวิตที่บ้านพักและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เราได้พบว่ามีหนึ่งเตียงว่างเปล่าเนื่องจากผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยภาวะแทรกซ้อนจากโรคโควิด เขาเคยเป็นศิลปินและบรรดาเพื่อนผู้ป่วยยังคงคิดถึง เพราะเขาเป็นคนดีและมักมีเรื่องสนุกมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟังเสมอ 
นักเรียนได้ทำการบริจาคเงินจำนวน 20,000 บาทและ อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งของใช้จำเป็นต่าง ๆ ที่บ้านพักต้องออกค่าใช้จ่ายเองในการดูแลผู้ป่วยในแต่ละวัน เด็ก ๆ มีความเต็มใจช่วยเหลือผู้อื่นและแสดงความเห็นใจและขอบคุณในสิ่งที่เจ้าหน้าที่เสียสละทำเพื่อผู้ป่วย