• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Rainforest Safari in Sapphire Class

Rainforest Safari in Sapphire Class

May 06 2021

สัปดาห์นี้ในห้องเรียน Sapphire Class หัวข้อที่เราเรียนคือ Rainforest Safari นักเรียนถูกขอให้วาดแผนที่ของป่าดิบชื้นโดยระบุชื่อสถานที่และสัตว์ที่พวกเขาอาจเห็นได้ที่นั่น จากนั้นพวกเขาก็สร้างกล้องส่องทางไกลและแต่งตัวเป็น Safari Guides เพื่อดูว่าสามารถพบสัตว์ชนิดใดได้ 
Keen และน้องสาวของเขา Milin ทำได้ดีมาก พวกเขาพบเห็นสัตว์ป่ามากมายโดยใช้แผนที่นำทาง!!