• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > Mandarin Assembly

Mandarin Assembly

Jun 07 2018

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม เด็กระดับ Primay ได้จัดรายการ Mandarin Assembly ผ่านรูปแบบรายการโปรแกรมทีวี โปรแกรมส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับสภาพอากาศ, กีฬา, งานอดิเรกและวัฒนธรรมจีน ทั้งนี้ภาษาจีนกลางมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และพัฒนาเป็นภาษาทั่วโลก เป็นการดีที่ได้เห็นเด็ก ๆ แสดงความสามารถในภาษาจีนกลางและเข้าใจวัฒนธรรมจีนได้ดี