• English
  • ภาษาไทย
Home > news > Magic of Books

Magic of Books

Nov 03 2016

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โรงเรียนจัดงานหนังสือประจำปี มีร้านหนังสือมากมายมาจำหน่ายและขายหนังสือให้กับเด็กนักเรียน รวมถึงมีวรรณกรรมหลาย ๆ เล่มได้มาแนะนำผลงาน ภายในงานได้รับความสนใจจากนักเรียน ผู้ปกครองและบุคลาการเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงบรรณารักษ์ได้นำหนังสือใหม่ ๆ เพื่อเข้าห้องสมุดของโรงเรียนฯ ต่อไป