• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > news > The IMYC Unit: 'Communication.' - Year 8

The IMYC Unit: 'Communication.' - Year 8

Apr 22 2022

ชั่วโมงเรียน Entry Point ของนักเรียนชั้น Year 8 โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ในหัวข้อความสวยงามของวัฒนธรรมเมื่อวานนี้ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนภาษาสเปน โดย Ms Ana คุณครูจากระดับชั้น Early Years ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้พวกเขาได้ใช้ทักษะทางภาษาใหม่ในบทเรียนของพวกเขาตลอดวันศุกร์ สิ่งนี้ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสำหรับการเรียนในช่วงนี้และนำพวกเขาเข้าสู่หัวข้อ IMYC เรื่อง "การสื่อสาร" ซึ่งมีแนวคิดหลักว่า "การแบ่งปันข้อมูลอย่างถูกต้องและชัดเจน จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น"