• English
  • ภาษาไทย

Search form

Home > วิชา > ละคร

ละคร

Key Stage 3 Drama เป็นการเรียนเพื่อพัฒนาให้เด็กมีความมั่นใจในการแสดงต่อหน้าผู้ชม นักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับทักษะการแสดงที่หลากหลาย ทักษะที่ไม่ได้มีประโยชน์เพียงแค่วิชา Drama แต่มีประโยชน์นอกห้องเรียนอีกด้วย นอกเหนือไปจากการพัฒนาด้านการแสดงของเด็กนักเรียนแล้ว การเรียนวิชาแสดงละครยังช่วยพัฒนาให้เด็กมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นอีกด้วย