• English
  • ภาษาไทย
Home > news > Table Tennis

Table Tennis

Dec 13 2016

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษามีกิจกรรมเล่นปิงปองหลังทานอาหารเที่ยงในช่วง 2 สัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษา กิจกรรมนี้ถูกจัดโดยหัวหน้าทีมนักเรียนชั้น Year 6 มีการแข่งขันทั้งหมด 45 เกมส์ ตลอด 8 วัน ผลการแข่งขันครั้งนี้จะประกาศใน Primary Assembly และติดกะดานข่าวในโรงอาหาร