• English
  • ภาษาไทย
Home > news > Secondary Bikeathon

Secondary Bikeathon

Jan 27 2017

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคมที่ผ่านมา นักเรียนระดับมัธยมศึกษาและคุณครูร่วมกิจกรรม Bikeathon ที่สวนรถไฟ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการหารายได้เพื่อการกุศลประจำปี โดยนักเรียนจะได้รับเงินสนับสนุนตามระยะทางที่ปั่นจักรยาน