• English
  • ภาษาไทย
Home > news > House Launch Day

House Launch Day

Sep 08 2016

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) จัดงาน House Launch Day เป็นครั้งแรก ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 โดยนักเรียน Year 1 ถึง Year 13 เข้าร่วมงานนี้

เราเริ่มต้นด้วยการประกาศชื่อใหม่สำหรับ Houses ของเรา:

สีฟ้า - เอราวัณ

สีเขียว - ไฮดรา

สีแดง – มังกร

สีเหลือง - ครุฑ

มีกิจกรรมมากมายที่แตกต่างกันในการแข่งขันของนักเรียน รวมทั้งแบบทดสอบการออกกำลังกาย การทำงานเป็นทีม การเขียน การร้องเพลงและกีฬา hakas  นักเรียนทุกคนมีช่วงเวลาที่ดี เป็นกิจกรรมที่นักเรียนทุกกลุ่มอายุช่วยเหลือซึ่งกันและกันผ่านความท้าทาย นักเรียนได้รู้สึกถึงการเป็นส่วนหนึ่งทีมของ Houses และช่วยเหลือสนับสนุนเพื่อนในทีม